Maxi 77 klubben har tyvärr gått i graven…


... istället hänvisar vi till Maxi95 Förbundet som välkomnar alla Maxi 77:or till sin klubb alternativt det växande forumet Vi som seglar eller vill segla Maxi 77.

Foto: Pernilla Uhlin, Kräftskiva augusti 2015 med Silanah till vänster (Tomas Brandvold) och Any Day till höger (Fredrik och Agneta Arnryd)